Vägbeskrivning och karta Intressanta länkar. Fotografier från Södra Årstalunden Läs om kolonirörelsens historia, pestgravarna eller områdets historia. förenings information Information och intresseanmälan till första sidan
 

Södra Årstalundens koloniområde

 

Pesthösten 1710

Den sista stora pesthösten i Stockholm var 1710. Då skördade pesten 20 000 offer, vilket var ungefär en tredjedel (!) av Stockholms totala befolkning. I det som då kallades Grins Hage grävdes väldiga massgravar för pestoffer.

På en karta från 1733, den s.k. Tillaeii karta , finns pestgravarna utmärkta. Om man jämför med en telefonkarta från 1998 kan man se att gravarna ligger sydväst om Sachsska barnsjukhuset i västra änden av Södra Årstalundens koloniområde.

Om detta kan man läsa i Stig Linnells bok: "Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen", som har detta att förtälja om namnet på gatan, Rackarbacken, som går från Ringvägen ner till koloniområdet:

"Ovanför pestgravarna i Grin(d)s Hage reste sig Rackarbergen, en synnerligen ökänd utkant, där bödelsdrängens - rackarens - stuga stod och där man riskerade att bli rånad eller mördad av de ligor som höll till i trakten. Namnet Rackarbergen levde kvar ända in på 30-talet tills Södersjukhuset började byggas. Stieg Trenter berättar i boken 'Söder - en stadsdel med profil' att man, när sjukhuset byggdes, hittade ett tiotal huvudlösa skelett i en bergsskreva ungefär där uppfarten till SÖS nu går. Skallarna hittades begravda en bit därifrån."

"Rackarstugan i Årstabergen, Rackarens hus hade ofta namn som 'Bortom' eller 'Skymundan'. Hans arbete var samhällets mest föraktade. Han grävde ned avrättade och självmördare på galgbacken, han dödade och flådde hundar och katter, slaktade hästar och tömde dasstunnor."